logo
 
Co ANh  EnglishViệt Nam Tiếng Việt
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com TÀI LIỆU KỸ THUẬT, SƠ ĐỒ MẠCH ĐIỆN, ĐIỆN TỬ Ô TÔ
(Sử dụng cho xưởng sửa chữa, trường dạy nghề và cá nhân)
STT MÃ SP TÊN SẢN PHẨM &
MÔ TẢ SẢN PHẨM
HÌNH ẢNH THAM KHẢO NGÔN NGỮ DUNG LƯỢNG THANH TOÁN
1 DC001 ALLDATA - Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô
- Tra cứu toàn bộ sơ đồ mạch điện
- Tra cứu vị trí lắp đặt các cấu kiện
- Tra cứu thông số kỹ thuật
- Hướng dẫn kiểm tra sửa chữa
- Hỗ trợ nhiều hệ thống điện trên xe
- Hỗ trợ mạnh cho các loại xe Mỹ, Nhật
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
576GB
(Cần ổ cứng di động để lưu dữ liệu)
3.150.000 VND

  
2 DC002 AUTODATA - Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe
- Hỗ trợ hệ thống điện động cơ và các phụ trợ chính trên xe
- Sử dụng cho tất cả các hãng xe trên thế giới hỗ trợ mạnh các loại xe Châu Âu
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
2.5GB 1.050.000 VND

  
3 DC003 MITCHELL - Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô (cho xe du lịch)
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe
- Hỗ trợ tốt tra cứu thông số kỹ thuật các xe du lịch
- Sử dụng cho tất cả các hãng xe trên thế giới hỗ trợ mạnh các loại xe Châu Âu
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
133GB 2.650.000 VND

  
4 DC004 MITCHELL - Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô (cho xe tải trung bình)
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe
- Hỗ trợ tốt tra cứu thông số kỹ thuật các xe tải nhẹ
- Sử dụng cho tất cả các hãng xe trên thế giới hỗ trợ mạnh các loại xe Châu Âu
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
8GB 1.000.000 VND

  
5 DC005 MITCHELL - Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô (cho xe tải nặng)
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe
- Hỗ trợ tốt tra cứu thông số kỹ thuật các xe tải nặng
- Sử dụng cho tất cả các hãng xe trên thế giới hỗ trợ mạnh các loại xe Châu Âu
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
8GB 1.000.000 VND

  
6 DC006 TOYOTA - Bộ dữ liệu sửa chữa TOYOTA Việt Nam
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe
- Hỗ trợ tra cứu hoàn hảo các hệ thống điều khiển trên xe sản xuất trong nước
- Sử dụng cho các xe Toyota ở Việt Nam.
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng Anh/Việt 1.2GB 2.100.000 VND

  

7 DC013 DAEWOO - Bộ dữ liệu sửa chữa DAEWOO Việt Nam
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe
- Hỗ trợ tra cứu hoàn hảo các hệ thống điều khiển trên xe sản xuất trong nước
- Sử dụng cho các xe Daewoo ở Việt Nam.
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
2.6GB 2.100.000 VND

  
8 DC007 GDS HYUNDAI - Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô HYUNDAI
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe du lịch và xe tải nhẹ Hàn quốc của nhà sản xuất Hyundai
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
60GB 2.100.000 VND

  
9 DC012 HYUNDAI TRUCK/BUS - Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô tải, khách HYUNDAI
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe tải, xe khách của nhà sản xuất Hyundai.
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
28GB 3.000.000 VND

  
10 DC009 GDS KIA- Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô  KIA
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe du lịch và xe tải nhẹ Hàn quốc của nhà sản xuất KIA.
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
60GB 2.100.000 VND

  
11 DC010 GDS - Bộ dữ liệu sửa chữa ô tô HYUNDAI và KIA
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe du lịch và xe tải nhẹ Hàn quốc của nhà sản xuất Hyundai, Kia.
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
120GB 4.200.000 VND

  
12 DC011 Gói dữ liệu tổng hợp (ALLDATA + MITCHELL + AUTODATA)
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống, các cảm biến trên xe du lịch và xe tải nhẹ trên thế giới.
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
711GB
(Cần ổ cứng di động để lưu dữ liệu)
4.990.000 VND

  
13 DC008 Gói dữ liệu tổng hợp (ALLDATA + MITCHELL + AUTODATA + TOYOTA Việt Nam + DAEWOO Việt Nam + GDS HYUNDAI + GDS KIA)
- Tra cứu sơ đồ mạch điện và thông số kỹ thuật tất cả các hệ thống điện cho hầu hết các loại xe du lịch và xe tải nhẹ trên thế giới.
- Định dạng: phần mềm
  Tiếng
Anh 
835GB
(Cần ổ cứng di động để lưu dữ liệu)
9.190.000 VND